Detektory kovů

Firma Sollau nabízí ve svém výrobním programu tyto druhy detektorů kovových nečistot:

Tunelový detektor kovů s dopravníkem - RDK slouží k detekci (a případně i separaci) nežádoucích magnetických či nemagnetických kovových částic z volně sypaných materiálů nebo baleného kusového či sáčkovaného zboží.

Výrobky, přepravované na integrovaném dopravníkovém pásu, procházejí detekční hlavou s vysoce citlivými elektromagnetickými cívkami, jejichž signály se přenášejí do řídící mikroprocesorové jednotky.

V případě detekce kovového předmětu, který překračuje předem nastavenou citlivost, se buď automaticky zastaví dopravníkový pás a kontaminovaný výrobek je manuálně odstraněn zpásu nebo dojde k automatickému odstranění kontaminovaného produktu z dopravníkového pásu.

Tunelový detektor kovů s dopravníkem nachází uplatnění zejména v oblasti potravinářského a farmaceutického průmyslu.

Propadový detektor a separátor kovů - PDK slouží k detekci a separaci nežádoucích magnetických či nemagnetických kovových částic z volně sypaných materiálů bez nutnosti přerušení provozu či toku materiálu.

Z násypky detektoru propadá materiál detekční hlavou s vysoce citlivými elektromagnetickými cívkami, jejichž signály se přenášejí do řídící mikroprocesorové jednotky.

V případě detekce kovového předmětu překračujícího předem nastavenou citlivost, aktivuje řídící jednotka pneumatickou vyřazovací klapku, která přesměruje malé množství materiálu s obsahem kontaminantu do odpadního výsypu a následně se vrátí do výchozí polohy.

Propadový detektor a separátor kovů nachází uplatnění zejména v oblasti plastikářského a recyklačního průmyslu.